Dana 03.06.2019. godine Okružni privredni sud registrovao je povećanje osnovnog kapitala Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa 2.680.000 KM na 4.100.000 KM