Berzanskom posredniku VOLKSBANK AD Banja Luka, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti VOLKSBANK-broker, po njegovom zahtjevu, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.