Berzanskom posredniku Akcionarsko društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "GRAND BROKER" Zvornik, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti na osnovu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-061-5507/08 od 30.12.2008. godine.