Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 53/15 i stupa na snagu 10.07. 2015. godine. Na web sajtu Centralnog registra, u dijelu Propisi i obrasci, je dostupan tekst Pravilnika.