Pravilnikom  o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/13) propisano je da Centralni registar, na zahtjev vlasnika ili drugog ovlašćenog lica, izdaje plan otplate za dužničke hartije od vrijednosti.
 
Svi zainteresovani vlasnici mogu se obratiti Centralnom registru sa zahtjevom za izdavanje plana otplate za dužničke hartije od vrijednosti.