Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 17/23), koji je stupio na snagu 02.03.2023. godine, usvojene su dvije izmjene koje se odnose na isplate manjinskim akcionarima u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca:

1) Rok zastare na isplatu novčane naknade i eventualne razlike u cijeni za otkupljene akcije produžen je sa tri (3) na deset (10) godina, za prava koja do datuma stupanja na snagu tog zakona nisu zastarjela.

2) U slučaju podnošenja zahtjeva za sudsko preispitivanje primjerene naknade, isplate manjinskim akcionarima se ne obustavljaju. U postupcima u kojima su isplate već obustavljene, obustava se ukida i isplate se nastavljaju.

Navedene izmjene odnose se na manjinske akcionare sljedećih emitenata, kao i sve postupke koji se vode poslije stupanja na snagu izmjena zakona:

Oznaka HOV Naziv emitenta
CELX-R-A SHP CELEX AD BANJA LUKA
MNLA-R-A MONALIZA AD BANJA LUKA
UGOT-R-A UGOTURS AS ČELINAC
DBRM-R-A DUBIČKI ROBNI MAGAZINA AD KOZARSKA DUBICA
KOOP-R-A AD KOOPERATIVA TESLIĆ
KOMR-R-A KOMRAD AD ROGATICA
NSRV-R-A NOVA SIROVINA AD BANJA LUKA
SBLI-R-A SBL INVEST AD BANJA LUKA
ZTEL-R-A ZLATEL AD BANJA LUKA
GRDP-R-A GRADIP AD PRNJAVOR
ZVPT-R-A ZVORNIKPUTEVI AD ZVORNIK
NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA
VPTR-R-A VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA AD TREBINJE
NPDK-R-A NAPREDAK AD BIJELJINA
MIRA-R-A MIRA AD PRIJEDOR
POSA-R-A VODOPRIVREDA POSAVINA AD LAKTAŠI
PDPT-R-A PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR
VITA-R-A VITAMINKA AD BANJA LUKA
BMND-R-A BEMIND AD BANJA LUKA
MPIM-R-A AD MPI MODRIČA
RKDO-R-A RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE AD DOBOJ
TKDO-R-A FABRIKA KREČA CARMEUSE AD DOBOJ
CMEL-R-A MIKROELEKTRONIKA AD BANJA LUKA
HBSN-R-A HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
BLPV-R-A BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA
OZTU-R-A OZRENTURIST AD DOBOJ