Stupanjem na snagu novog Pravilnika o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti, od 29.12.2023. godine cjelokupni okvir za poslove obračuna i poravananja koji je bio na snazi od samog začetka tih poslova na tržištu kapitala Republike Srpske, prvi put poslije 20 godina se modernizuje u cijelosti.
Razmjena podataka sa Banjalučkom berzom odvija se putem web servisa, a članovima su sva potrebna obavještenja i podaci o zaključenim poslovima sada dostupni direktno u CSD aplikaciji.
Sredstva dodatne uplate u garantni fond vodiće se na posebnom računu CRa u CBBH, što obezbjeđuje veću sigurnost sredstava i njihovu lakšu dostupnost u slučaju aktiviranja vanrednih procedura.
Istovremeno, procesi su racionalizovani i velikim dijelom automatizovani.
Ovim se bitno smanjuje operativni rizik, ali i otvara mogućnost za dalje podizanje kompetencija Centralnog registra.