• Spisak vlasnika hartija od vrijednosti koje su predmet registracije, dostavlja se u elektronskom formatu, (elektronski format je dostupan u rubrici Emitenti - Obrasci - RS import, a u istoj rubrici nalazi se i Uputstvo za popunjavanje) i u pisanom obliku ovjeren od strane emitenta.


 • Spisak vlasnika hartija od vrijednosti sadrži:
  - ime, ime jednog roditelja i prezime / naziv vlasnika,
  - adresa / sjedište vlasnika,
  - identifikacioni broj vlasnik (JMB za rezidente ili drugi identifikacioni broj za nerezidente fizička lica / matični broj za rezidente ili drugi identifikacioni broj za nerezidente pravana lica),
  - datum rođenja za fizička lica,
  - broj hartija od vrijednosti u vlasništvu svakog vlasnika u predmetnoj emisiji.
 • Spisak vlasnika u pisanom obliku mora biti ovjeren od strane emitenta i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje emitenta, a svaka stranica spiska ovjerena pečatom emitenta.