• Za prijem u članstvo u Centralnom registru članovi treba da obezbjede slijedeće:
- Instalisan  Windows OS na radnoj stanici,
- Na radnoj stanici u Regional Options postavljeno kao default Central Europe - Croatian, Keyboard- Croatian i rezolucija monitora 1024x768,
- Komunikacionu opremu kao i njeno konfigurisanje za uspostavljanje VPN-a prema CRHOV-u.
  • Centralni registar  obezbjeđuje slijedeće:
- dodjeljivanje i testiranje korisničkih imena i lozinki za pristup sistemu Centralnog registra na lokaciji Centralnog registra,
- zajedno sa ovlaštenim licima člana, testiranje VPN-a između člana i Centralnog registra,
- ovlaštena lica Centralnog registra koja instaliraju i konfigurišu CSD Client i ujedno testiraju konekciju prema Centralnom registru.