IZDAVANJE IZVJEŠTAJA ZA EMITENTE

Centralni registar izrađuje sljedeće izvještaje za emitente iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar:

Lista akcionara

Izvještaj za skupštinu akcionara

Izvještaj iz knjige akcionara

Izvještaj o vlasnicima dužničkih hartija od vrijednosti za određenu vrstu i klasu dužničkih hartija od vrijednosti

Struktura vlasištva za emitente koji imaju institucionalne vlasnike-investitore

Potvrda o broju akcionara za potrebe pretvaranja otvorenog akcionarskog društvau zatvoreno i za promjenu pravne forme

Potvrda o ISIN i CFI za registrovane hartije od vrijednosti

Izvještaj o vlasnicima udjela u OIF

Drugi izvještaji po posebnom zahtjevu

Drugi izvještaji iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu emitenta ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra i posebno se ugovaraju

 

IZDAVANJE IZVJEŠTAJA ZA VLASNIKE

Centralni registar za vlasnike hartija od vrijednosti, a na zahtjev vlasnika ili drugog ovlašćenog lica, izdaje sljedeće izvještaje:

Potvrda o vlasništvu na hartijama od vrijednosti

Izvod o stanju na računu

Potvrda da lice nema otvoren račun u Centralnom registru

Potvrda da lice ne posjeduje hartije od vrijednosti

Potvrda o novčanim sredstvima na računu Centralnog registra za posebnu namjenu

Plan otplate za dužničke hartije od vrijednosti

Izvještaj o transakcijama

Ostali izvještaji / potvrde po posebnom zahtjevu

Potvrda o neisplaćenim potraživanjima-dužničke HOV.

Ostali izvještaji / potvrde iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu vlasnika ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra, a izrađuju se i dostavljaju u obliku i na način definisan posebnim ugovorom.