Centralni registar vodi registar udjela otvorenih investicionih fondova u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg društva za upravljanje investicionim fondovima prenose poslove vođenja registra udjela na Centralni registar, uz odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Kupovina i prodaja udjela otvorenih investicionih fondova obavlja se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva društvu za upravljanje investicionim fondovima.
Društvo za upravljanje Naziv ZIF  Oznaka     ZIF   Naziv OIF  Oznaka   OIF 
Datum
 preoblikovanja 
Omjer akcija/udio
Datum od kojeg
se vrši otkup
udjela u Društvu
Kontakt
DUIF EUROINVESTMENT
ad Banja Luka 
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond ad Banja Luka EINP-R-A DUIF Euroinvestment ad - OAIF Euroinvestment fond EIOP-U-A 2.11.2018 1 2.11.2020
051 355 980
DUIF MANAGEMENT
SOLUTIONS doo Banja Luka
ZAIF u preoblikovanju BLB - profit ad Banja Luka BLBP-R-A DUIF Management Solutions ad - OAIF Profit Plus PPLP-U-A 28.7.2018 1 28.7.2020 Web Link

051 491 555
ZMIF u preoblikovanju Balkan Investment fond ad Banja Luka BLKP-R-A DUIF Management Solutions ad - OMIF Balkan Investment Fond BAIP-U-A 9.11.2018 1 9.11.2020
ZAIF u preoblikovanju VIB fond ad Banja Luka BRSP-R-A DUIF Management Solutions ad - OAIF Bors Invest Fond BOSP-U-A 8.11.2018 1 7.11.2020
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond ad Banja Luka EKVP-R-A DUIF Management Solutions ad - OAIF Aktiva Invest Fond AIVP-U-A 16.11.2018 1 16.11.2020
ZMIF u preoblikovanju VB fond ad Banja Luka VBIP-R-A DUIF Management Solutions ad - OMIF VB Fond VEBP-U-A 28.7.2018 1 28.7.2020
ZAIF u preoblikovanju VIB fond aD Banja Luka VIBP-R-A DUIF Management Solutions ad - OAIF VIB Fond VBOP-U-A 10.11.2018 1 10.11.2020
DUIF INVEST NOVA
ad Bijeljina
ZMIF u preoblikovanju Invest Nova fond ad Bijeljina - u likvidaciji INVP-R-A DUIF Invest nova ad - OMIF Invest Nova INOP-U-A 11.11.2017 0,719906365 11.11.2019  Web link

055 208 131
DUIF KRISTAL INVEST
ad Banja Luka
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond ad Banja Luka ZPTP-R-A DUIF Kristal Invest ad - OMIF Future Fund FTRP-U-A 24.9.2017 1 24.9.2019  Web link

051 320 230
DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund MMSP-U-A 24.9.2017 1 24.9.2019
ZPTP-R-B DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund KCPP-U-A 24.11.2019 1 24.11.2020
ZMIF u preoblikovanju Kristal Invest Fond ad Banja Luka KRIP-R-A DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund OPTP-U-A 17.9.2017 1 17.9.2019
KRIP-R-B DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund CSHP-U-A 24.11.2018 40,17514138 24.11.2020
DUIF POLARA INVEST
ad Banja Luka
AZIF u preoblikovanju Polara Invest Fond ad Banja Luka PLRP-R-A DUIF Polara Invest ad - OAIF Adriatic Balanced ADBP-U-A 26.5.2018 1 26.5.2020  Web link

051 226 770
DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond PADP-U-A 14.11.2018 1 14.11.2020
ZAIF u preoblikovanju Privrednik Invest a.d. Banja Luka PRVP-R-A DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest PRIP-U-A 15.11.2018 1 15.11.2020
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale JHKP-R-A DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin JKIP-U-A 19.11.2018 1
19.11.2020

 

U periodu poslije transformacije izvršeno je pripajanje, odnosno brisanje sljedećih fondova:
1. DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund, DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund i DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund, i njihovo pripajanje fondu DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund.
Za 1 udio brisanih fondova, dobilo se udjela MMSP-U-A prema sljedećem omjeru:

Omjer zamjene

 DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund 

 KCPP-U-A 

 0,14924039 

 MMSP-U-A 

 DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund 

DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund

OPTP-U-A

1,22216680

DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund

CSHP-U-A

0,00635950


2. DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond i DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest, i njihovo pripajanje fondu DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin.
Za 1 udio brisanih fondova, dobilo se udjela JKIP-U-A prema sljedećem omjeru:
Omjer zamjene
DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond PADP-U-A 0,29317734  JKIP-U-A DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin
DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest PRIP-U-A 1,14830919

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, u toku prve dvije godine od preoblikovanja zatvorenih investicionih fondova, udjelima otvorenih investicionih fondova trgovalo se na Banjalučkoj berzi. Tokom te dvije godine, društva za upravljanje fondovima vršila su prodaju i otkup udjela najmanje jednom godišnje.Po isteku dvije godine od preoblikovanja, prodaja i otkup udjela otvorenih investicionih fondova vrši se isključivo kod društva za upravljanje.Otkup udjela otvorenog investicionog fonda vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima, a Centralni registar vrši evidentiranje otkupljenih udjela i njihovo poništenje.