Centralni registar vrši obračun i poravnanje transakcija sa hartijama od vrijednosti zaključenih na Banjalučkoj berzi, osim za poslove kod kojih se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika, a za koje Centralni registar pruža uslugu prenosa hartija od vrijednosti.

Obračun je postupak pripremanja transakcije za poravnanje, odnosno postupak upoređivanja podataka o zaključenim pravnim poslovima sa hartijama od vrijednosti, izračunavanje obaveza za poravnanje i utvrđivanje rokova za izmirenje obaveza.

Poravnanje znači izvršenje obaveza koje nastaju iz poslova zaključenih na berzi, odnosno prenos hartija od vrijednosti praćen prenosom novčanih sredstava.

Prenos hartija od vrijednosti i novca po osnovu obračuna i poravnanja poslova obavljenih na berzi i drugom uređenom javnom tržištu vrši se istovremeno po DVP principu (delivery versus payment).

Poravnanje hartija od vrijednosti vrši se na bruto principu, odnosno na nivou krajnjeg prodavca i krajnjeg kupca.

Poravnanje novca vrši se na neto principu, odnosno na nivou člana Centralnog registra.

Poravnanje hartija i novca po osnovu poslova zaključenih na berzi vrši se na dan T+2.

Poravnanje transakcija zaključenih na tržištu novca vrši se na dan T+0.

Centralni registar, obračun i poravnanje transakcija sa hartijama od vrijednosti vrši na osnovu izvještaja o zaključenim transakcijama koji dostavlja berza na dan trgovanja.

Izvršenje novčanih obaveza iz poslova zaključenih na berzi obavlja se preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci.

Poravnanje hartija od vrijednosti se vrši prenosom hartija od vrijednosti sa računa prodavca direktno na račun kupca. Kada se hartije od vrednosti evidentiraju na računu kupca, transakcije se smatraju konačnim.