Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2020 do 31.12.2020
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 RSBD-O19 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 9.761.369,87 31,97
2 RSBD-O18 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 9.467.897,94 31,00
3 RSBD-O10 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 4.272.684,93 13,99
4 RSBD-O05 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.394.334,66 7,84
5 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.187.441,06 3,89
6 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.001.617,21 3,28
7 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 829.954,50 2,72
8 PIBB-P-B NAŠA BANKA AD BIJELJINA 500.000,00 1,64
9 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 378.504,15 1,24
10 GRDP-R-A GP GRADIP AD PRNJAVOR 158.488,34 0,52
11 Ostale HOV OSTALE HOV 585.142,50 1,91
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 30.537.435,16 100,00%
hov top 10 12 2020