Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2020 do 31.10.2020
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 24.061.949,88 64,16
2 MPIM-R-A AD MPI MODRIÈA 7.718.300,00 20,58
3 BVRU-R-A ZTC BANJA VRUÆICA AD BANJA VRUÆICA 1.325.549,29 3,53
4 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 877.925,29 2,34
5 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 800.088,89 2,13
6 VBOP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 684.052,50 1,82
7 EIOP-U-A DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND 560.403,58 1,49
8 CMEG-R-A ÈAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 428.520,00 1,14
9 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 157.599,30 0,42
10 KCPP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASHPLUS FUND 150.736,43 0,40
11 Ostale HOV OSTALE HOV 735.169,93 1,99
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 37.500.295,09 100,00%
hov top 10 10 2020