Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.11.2022 do 30.11.2022 u odnosu na period od 01.10.2022 do 31.10.2022 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(novembar / oktobar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(novembar / oktobar) 
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(novembar / oktobar) 
Akcija 8.886.618,42 91% 371 15.012.559 94% 238 362 77% 175
Obveznica 876.434,46 9% 97 986.309 6% 98 111 23% 90
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 9.763.052,88 100 % 295 15.998.868 100 % 218 473 100 % 143