Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Bema d.o.o. Banja Luka da je dana 02.09.2019. godine obustavljena isplatu naknade manjinskim akcionarima.
Dana 02.09.2019. godine, Cenralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka je obavješten od Okružnog privrednog suda u Banja Luci dopisom broj: 57 0 V 129772 19 V od 29.08.2019. godine da je manjinski akcionar Popadić Marija iz Mrkonjić Grada podnijele prijedlog da sud odredi primjerenu naknadu za prenos akcija.Članom 483d. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) propisano je da će nadležni sud, ako je podnesen zahtjev da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu, o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima.Isplata naknade manjinskim akcionarima emitenta Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Bema d.o.o. Banja Luka će se nastaviti po prijemu pravosnažne odluke Okružnog privrednog suda u Banja Luci.