Central Registry performed clearing of due obligations upon maturity of the bond with the following data:
 
Lokalna oznaka obveznice
MDPF-O-F
Broj kupona/anuiteta
11
Naziv emitenta
MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća
4.6.2024
Datum obračuna
4.6.2024
Rok plaćanja račun CR
6.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
42.326,67
Kamata
7.443,28
Ukupno
49.769,95