Direktor Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka donio je dana 27.05.2019. godine Uputstvo o postupanju kod prijevremenog dospijeća obveznice proglašenog od strane emitenta (call option)kojim se reguliše način rada Centralnog registra kao platnog agenta u postupku prijevremenog dospijeća registrovane obveznice proglašenog od strane emitenta.
Uputstvo kojim se definiše navedeni postupak nalazi se u rubrici O nama/Regulativa/Podzakonski akti.