Izmjenama Zakon o privrednim društvima propisana je mogućnost da društva sa ograničenom odgovornošću posao vođenja knjige udjela prenesu na Centralni registar. S tim u vezi, Centralni registar je donio Uputstvo o vođenju knjige udjela društava sa ograničenom odgovornošću kojim se propisuje način obavljanja prenesenog posla u Centralnom registru.
Uputstvo kojim se definišu ovi poslovi nalazi se u rubrici O nama/Regulativa/Podzakonski akti (About Us/Regulations/By Laws).