• Uredno popunjen nalog za upis založnog prava (može se preuzeti u rubrici Vlasnici-Obrasci), podnosi založni dužnik ili drugo ovlašćeno lice. Zahtjev se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
 •  
 • Uz nalog se prilaže:
  - ugovor o zalogu hartija od vrijednosti koji je osnov upisa založnog prava (original ili ovjerena kopija),
  - ugovor iz kojeg potiče potraživanje založnog povjerioca - osnovni ugovor (original ili ovjerena kopija),
  - punomoć za podnosioca naloga, ako nalog ne podnosi založni dužnik i druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice,
  - ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice,
  - dokaz o uplati naknade Centralnom registru.