Prenos obveznica vrši se na osnovu rješenja o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske koje Centralnom registru dostavlja Ministarstvo finansija.

Nakon prijema rješenja Centralni registar poziva poreskog obveznika da dostavi dokaz o uplati naknade Centralnom registru i to:
- naknadu za uslugu prenosa u iznosu od 50,00 KM po nalogu,
- naknadu za potvrdu o izvršenom prenosu u iznosu od 10,00 KM po potvrdi.

Po izvršenom prenosu Centralni registar dostavlja potvrdu o obavljenom prenosu hartija od vrijednosti (3 primjerka) Ministarstvu finansija.