U skladu sa važećim propisima, prodaju i kupovinu obveznica i akcija, kojima se trguje putem berze, možete vršiti samo preko ovlašćenih brokerskih posrednika- brokerskih kuća. Informaciju da li se određenim hartijama trguje na berzi, možete dobiti kod brokerske kuće, kao i podatak o njihovoj trenutnoj tržišnoj cijeni.