Centralni registar je dana 26.01.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA PETROVO, izvršio obračun za dospjeli 20. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OPNS-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.379,16 KM po osnovu glavnice i 1.031,37 KM po osnovu kamate.