Centralni registar je dana 24.01.2022.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta GRAD BANJA LUKA, izvršio obračun za 6. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake BLKI-O-C.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 281.357,43 KM po osnovu glavnice i 117.214,331 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana od dana dospijeća. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.