Centralni registar je dana 24.11.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 50. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,59 KM od čega je 64.287,76 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 36.553,83 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 23.11.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 50. anuiteta.