Centralni registar je dana 22.11.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA , izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake ATFR-O-B

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.875,00 KM KM po osnovu kamate.

Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 19.11.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA izvršio uplatu vrijednosti 4. anuiteta.