Centralni registar je dana 19.11.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 3. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 46.315,68 KM od čega je 38.005,22 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 8.310,46  KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 16.11.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.