Centralni registar je dana 15.09.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA, izvršio obračun za 2. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake ATFR-O-BUkupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.875,00 KM  po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog kupona od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je sedan radnih dana od dospijeća. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.