Centralni registar je dana 22.10.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 25. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 57.105,49 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 43.736,09 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 22.10.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 25. anuiteta.