Centralni registar je dana 08.04.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 17. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 27.759,94 KM po osnovu glavnice i 3.941,60 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.