Centralni registar je dana 10.05.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 31 anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.878,01 KM od čega je 11.549,52 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.328,49 KM po osnovu kamate.