Promet po mjesecima
Mjesec
Ukupna vrijednost
prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine
nerezidenata
Januar
2.985.209,61
 480.434,96
 16,09%
 492.976,25
 16,51%
Februar
 5.602.502,42
 2.409.731,20
 43,01%
 2.665.517,94
 47,58%
Mart
 4.770.208,7
 1.641.844,44
 34,42%
 1.795.525,66
 37,64%
April
 9.933.465,71
 982.890,17
 9,89%
 6.273.852,82
 63,16%
Maj
 7.344.687,92
 2.150.662,02
 29,28%
 2.689.415,49
 36,62%
Jun
 8.347.808,47
 1.189.449,47
 14,25%
 2.841.579,84
 34,04%
Jul
 7.995.957,19
 1.051.304,62
 13,15%
 2.266.301,15
 28,34%
Avgust
 16.570.972,1
 1.440.339,79
 8,69%
 2.105.521,98
 12,71%
Septembar
 4.714.580,29
 630.294,02
 13,36%
 2.403.119,31
 50,97%
Oktobar
 10.152.072,62
 3.185.395,78
 31,38%
 2.605.527,53
 25,66%
Novembar
 17.288.242,67
 1.530.935,24
 8,86%
 1.052.323,04
 6,09%
Decembar
  21.252.644,88
 5.383.878,14
 25,33%
 6.083.274,05
 28,62%
UKUPNO
116.958.352,58
22.077.159,85
18,88% 
30.433.355,22
26,02%
NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.
nr_sve1_12_2012
nr_sve_pc1_12_2012