Promet po mjesecima   
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Vrijednost kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
7.608.052,39
1.060.598,76
13,94 %
546.017,5
7,18 %
Februar
7.910.128,43  1.890.120,77  23,89 %  2.865.725,77  36,23 %
Mart
4.940.851,50   927.981,61 18,78 %   569.970,38  11,54 %
April
2.594.536,64   362.928,06 13,99 %   871.351,26 33,58 % 
Maj
4.869.654,33 830.268,40 17,05%  515.105,00  10,58% 
Jun
 12.859.713,59 1.478.354,65  11,50%  593.994,24  4,62% 
Jul
8.273.439,39 291.110,11  3,52%  43.652,82  0,53% 
Avgust
9.210.948,76  4.065.143,09  44,13%   2.644.552,44 28,71% 
Septembar
5.499.448,61 1.706.759,14  31,04%  1.274.809,22 23,18% 
Oktobar
18.646.344,84 7.291.003,95  39,10%  1.577.844,29  8,46% 
Novembar
17.283.784,62  3.009.083,75  17,41%  227.804,43 1,32% 
Decembar
UKUPNO
99.696.903,10
22.913.352,29 22,98% 11.730.827,35 11,77 %

       

        

 

     nr sve 11 2019  nr sve pc 11 2019