Promet po mjesecima
Mjesec
Ukupna vrijednost
prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine
nerezidenata
Januar
7.157.531,86
 814.895,04
 11,39%
1.783.966,62
 24,92%
Februar
 7.850.625,20
 732.252,34
9,33% 
 959.300,90
 12,22%
Mart
 36.774.021,89
4.561.808,52
 12,40%
 5.383.220,26
 14,64%
April
5.854.547,13
 1.729.854,84
 29,55%
 2.069.041,77
 35,34%
Maj
 5.029.401,88
 1.505.617,48
 29,96%
  1.790.386,45
 36,60%
Jun
 7.810.312,56
 2.956.708,09
 37,86%
 2.624.510,02
 33,60%
Jul
 8.179.056,64
1.372.186,51
 16,78%
 2.614.028,58
 31,96%
Avgust
5.525.425,44
 1.865.370,33
 33,76%
 1.443.189,51
 26,12%
Septembar
 7.930.525,88
1.798.472,73
 22,67%
 2.493.978,26
 31,44%
Oktobar
 42.039.926,26
 34.869.249,63
 82,94%
 36.132.022,94
85,94%
Novembar
 5.814.941,20
 1.625.491,89
 27,95%
 1.073.124,36
 18,45%
Decembar
 9.043.712,26
 3.443.785,17
 38,08%
  1.052.231,35
 11,63%
UKUPNO
149.010.028,20
57.275.692,57
 
59.419.001,02
 

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.
nr_sve_12_2011nr_sve_pc_12_2011