Promet po mjesecima

 

Mjesec
Ukupna vrijednost
prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine
nerezidenata
Januar
9.408.191,24
792.068,94
8,42%
548.430,72
5,83%
Februar
 4.077.120,26
 1.583.455,23
 38,83%
 866.532,64
 21,25%
Mart
 8.732.045,55
 714.239,14
 8,18%
1.416.777,61
 16,23%
April
 16.943.716,13
 14.286.284,63
 84,32%
 14.575.110,63
 86,02%
Maj
 2.795.753,63
 668.802,90
 23,92%
 785.986,19
 28,11%
Jun
 6.888.082,34
 943.739,64
 13,70%
 925.977,17
 13,44%
Jul
 29.283.565,11
21.559.345,95
73,62%
10.771.489,11
36,78%
Avgust
 18.411.889,54
 13.805.485,58
 74,98%
 13.946.406,18
 75,75%
Septembar
 7.554.940,29
 1.017.044,47
 13,46%
 1.383.599,19
 18,31%
Oktobar
 7.572.878,67
 2.922.768,08
 38,60%
 2.703.442,09
 35,70%
Novembar
 6.273.719,69
 1.281.478,93
 20,43%
 736.800,22
 11,74%
Decembar
29.768.732,69
 4.356.511,24
 14,63%
4.149.794,79
 13,94%
UKUPNO
147.710.635,14
63.931.224,73
 
52.810.346,54
 
NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.nr_sve_12_2010
nr_sve_pc_12_2010