Promet po mjesecima

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Februar
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Mart
150,01
0,00
0,00%
0,00
0,00%
April
22.384,54
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Maj
110.658,99
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Jun
1.517.605,88
1.477.550,00
97,36%
1.477.550,00
97,36%
Jul
251.521,22
100,00
0,04%
100,00
0,04%
Avgust
846.654,25
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Septembar
535.208,81
0,00
0,00%
109.533,60
20,47%
Oktobar
1.405.331,43
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Novembar
1.136.257,98
0,00
0,00%
10.000,00
0,88%
Decembar
1.027.103,56
0,00
0,00%
10.000,00
0,97%
UKUPNO
6.852.876,67
1.477.650,00
21,56%
1.607.183,60
23,45%

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

nr-sve-2002
nr-sve-pc-2002