Promet po mjesecima

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
409.107,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Februar
1.131.120,29 0,00 0,00 1.000,00 0,09
Mart
3.311.666,37 0,00 0,00 56.948,80 1,72
April
6.620.440,15 20.000,00 0,30 467.029,50 7,05
Maj
2.670.753,46 0,00 0,00 102.883,72 3,85
Jun
4.134.825,85 2.089,00 0,05 0,00 0,00
Jul
6.283.669,77 1.941,00 0,03 3.020.474,65 48,07
Avgust
5.024.874,57 0,00 0,00 734.209,00 14,61
Septembar
9.298.842,42 16.493,60 0,18 834.263,75 8,97
Oktobar
8.362.534,45 37.100,65 0,44 1.515.762,66 18,13
Novembar
8.064.121,54 31.144,70 0,39 77.196,13 0,96
Decembar
7.796.357,42 57.670,72 0,74 817.116,30 10,48
UKUPNO
63.108.313,80 166.439,67 0,26 7.626.884,51 12,09

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

nr-sve-2003
nr-sve-pc-2003