Promet po mjesecima

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
8.718.807,35
0,00
0,00%
225.733,87
2,59%
Februar
11.805.718,36
1.486.020,00
12,59%
1.758.845,02
14,90%
Mart
5.821.073,06
129.766,27
2,23%
943.457,40
16,21%
April
7.713.244,48
160.524,94
2,08%
765.790,65
9,93%
Maj
4.790.892,51
128.980,80
2,69%
1.120.139,44
23,38%
Jun
4.349.036,83
32.258,71
0,74%
1.608.065,92
36,98%
Jul
3.957.049,97
25.365,94
0,64%
1.559.157,16
39,40%
Avgust
5.445.804,72
33.514,41
0,62%
1.779.305,38
32,67%
Septembar
9.987.696,46
1.165.838,38
11,67%
4.623.366,84
46,29%
Oktobar
7.280.328,42
665.170,20
9,14%
2.895.988,54
39,78%
Novembar
12.444.347,45
424.988,62
3,42%
4.437.061,43
35,66%
Decembar
17.662.282,93
1.919.168,82
10,87%
7.036.883,85
39,84%
UKUPNO
99.976.282,54
6.171.597,09
6,17%
28.753.795,50
28,76%

NAPOMENA - Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

nr-sve-2004
nr-sve-pc-2004