Promet po mjesecima

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
12.330.721,89
758.847,90
6,15
3.158.485,99
25,61
Februar
13.731.952,25
1.840.742,21
13,40
6.210.621,17
45,23
Mart
30.914.359,11
870.323,75
2,82
6.301.534,13
20,38
April
14.376.289,72
374.781,25
2,61
3.862.256,68
26,87
Maj
9.148.306,89
384.479,93
4,20
3.959.267,93
43,28
Jun
7.510.790,51
400.965,87
5,34
3.017.787,48
40,18
Jul
9.456.419,88
315.730,28
3,34
4.316.529,58
45,65
Avgust
11.526.432,61
1.308.452,94
11,35
4.627.768,76
40,15
Septembar
62.907.811,12
1.194.519,28
1,90
4.997.413,29
7,94
Oktobar
13.809.206,63
3.358.146,82
24,32
7.761.224,50
56,20
Novembar
12.795.693,56
2.836.315,58
22,17
5.650.378,58
44,16
Decembar
78.233.913,12
34.715.421,00
44,37
65.195.616,57
83,33
UKUPNO
276.741.897,29
48.358.726,81
17,47
119.058.884,66
43,02

NAPOMENA - Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

nr-sve-2005
nr-sve-pc-2005