Promet po mjesecima

 

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/ kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
9.599.921,99
1.113.804,63
11,60%
3.412.404,50
35,55%
Februar
12.177.265,80
3.607.191,34
29,62%
5.539.834,59
45,49%
Mart
21.836.644,38
7.286.071,21
33,37%
11.423.553,48
52,31%
April
27.777.379,77
5.020.674,95
18,07%
10.334.966,72
37,21%
Maj
21.048.008,34
3.402.027,97
16,16%
13.002.702,10
61,78%
Jun
28.366.971,48
2.978.032,87
10,50%
13.704.423,69
48,31%
Jul
20.730.310,39
2.726.087,81
13,15%
7.221.420,37
34,84%
Avgust
34.459.786,19
5.958.329,70
17,29%
14.448.262,63
41,93%
Septembar
46.260.552,11
10.396.230,49
22,47%
20.693.548,28
44,73%
Oktobar
68.547.313,00
24.214.122,72
35,32%
29.731.128,57
43,37%
Novembar
47.928.954,92
15.593.259,25
32,53%
19.448.331,65
40,58%
Decembar
41.463.958,66
13.983.916,66
33,73%
20.304.482,48
48,97%
UKUPNO
380.197.067,03
96.279.749,60
25,32%
169.265.059,06
44,52%

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

 

nr-sve-2006
nr-sve-pc-2006