Pregled po mjesecima

Mjesec
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine
Iznos prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Iznos kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
27.886.591,67
5.918.317,03
21,22%
13.398.889,04
48,05%
Februar
82.576.775,56
30.389.523,83
36,80%
30.746.620,22
37,23%
Mart
100.715.752,90
29.045.042,32
28,84%
27.422.861,13
27,23%
April
116.230.164,24
26.457.511,35
22,76%
35.846.106,86
30,84%
Maj
61.502.658,56
15.096.796,83
24,55%
20.672.352,26
33,61%
Jun
37.848.769,66
6.920.283,96
18,28%
13.542.382,48
35,78%
Jul
114.223.957,81
85.021.741,85
74,43%
93.829.903,93
82,15%
Avgust
43.237.941,96
6.111.928,49
14,14%
19.926.253,40
46,09%
Septembar
31.909.914,86
4.395.348,63
13,77%
8.386.066,64
26,28%
Oktobar
50.438.550,30
26.340.758,76
52,22%
28.413.503,09
56,33%
Novembar
42.397.218,78
23.927.576,68
56,44%
17.681.790,88
41,71%
Decembar
26.992.820,25
5.300.623,78
19,64%
8.512.910,00
31,54%
UKUPNO
735.961.116,55
264.925.453,51
36,00%
318.379.639,93
43,26%

nr-sve-2007

nr-sve-pc-2007