Promet po mjesecima

Mjesec
Vrijednost trgovine
Prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
22.700.431,76
3.236.998,16
14,26%
10.094.828,75
44,47%
Februar
31.029.364,58
19.230.163,34
61,97%
4.889.992,25
15,76%
Mart
35.480.735,48
10.369.413,81
29,23%
3.360.131,33
9,47%
April
12.138.183,92
2.655.194,63
21,87%
3.867.512,38
31,86%
Maj
10.226.740,27
2.184.795,09
21,36%
1.734.563,29
16,96%
Jun
17.717.741,48
2.388.363,92
13,48%
6.462.489,76
36,47%
Jul
13.469.213,74
2.751.205,61
20,43%
8.817.353,02
65,46%
Avgust
10.221.185,61
1.598.985,87
15,64%
2.188.345,31
21,41%
Septembar
11.447.782,72
1.412.582,79
12,34%
4.570.801,70
39,93%
Oktobar
10.868.159,33
2.322.590,71
21,37%
1.794.127,17
16,51%
Novembar
3.922.600,13
391.104,12
9,97%
227.311,76
5,79%
Decembar
55.419.381,07
47.935.384,57
86,50%
47.370.020,99
85,48%
UKUPNO
234.641.520,09
96.476.782,62
41,12%
95.377.477,71
40,65%


nr-sve-2008

nr-sve-pc-2008