Promet po mjesecima
Mjesec Ukupna vrijednost prodaje/kupovine Iznos prodaje nerezidenata % prodaje nerezidenata Iznos kupovine nerezidenata % kupovine nerezidenata
Januar
10.394.237,24
3.541.067,01
34,07%
3.509.236,74
33,76%
Februar
7.508.267,35
900.787,17
12,00%
488.532,31
6,51%
Mart
5.894.673,54
1.350.559,10
22,91%
689.534,59
11,70%
April
4.087.122,70
806.966,07
19,74%
1.885.689,55
46,14%
Maj
5.057.946,45
 663.167,3
 13,11%
 661.390,48
 13,08%
Jun
 6.295.187,34
287.559,85
4,57%
444.175,52
7,06%
Jul
6.944.145,07
 2.784.891,61
 40,10%
 2.815.439,32
 40,54%
Avgust
 4.874.758,22
 241.368,95
 4,95%
 464.109,74
 9,52%
Septembar
 7.397.874,58
795.648,46
10,76%
726.186,64
9,82%
Oktobar
 5.254.458,07
 781.758,21
14,88% 
 734.366,05
13,98% 
Novembar
 15.890.727,47
 2.701.652,05
17,00% 
 2.885.957,45
 18,16%
Decembar
 21.558.115,55
 1.467.403,74
 6,81%
 1.777.795,30
 8,25%
UKUPNO
101.157.513,58
 16.322.829,52
 
17.082.413,69 
 

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

nr-sve-12-2009

nr-sve-pc-12-2009