Promet po mjesecima
Mjesec
    Ukupna vrijednost   
prodaje/kupovine
  Iznos prodaje
       nerezidenata     
 % prodaje
      nerezidenata    
  Iznos kupovine  
nerezidenata 
% kupovine
       nerezidenata      
Januar
5.230.330,03
580.054,50
11,09%
931.800,65
17,82%
Februar
19.079.731,63
1.749.445,90
9,17%
1.907.152,35
10,00%
Mart
16.850.632,59
4.052.676,79
24,05%
4.085.919,68
24,25%
April
13.537.463,30
2.611.200,96
19,29%
2.929.709,20
21,64%
Maj
8.438.286,47
1.201.293,50
14,24%
3.086.532,46
36,58%
Jun
8.753.793,83
2.176.852,45
24,87%
3.940.539,36
45,02%
Jul
10.323.507,10
1.007.934,10
9,76%
4.717.541,75
45,70%
Avgust
8.500.041,11
1.425.475,65
16,77%
1.092.164,78
12,85%
Septembar
12.997.872,06
1.520.783,97
11,7%
5.771.763,25
44,41%
Oktobar
19.221.356,18
4.085.309,15
21,25%
4.430.642,07
23,05%
Novembar
10.152.906,70
969.451,40
9,55%
2.454.569,46
24,18%
Decembar
21.756.855,53 2.012.938,96 9,25% 1.276.819,25 5,87%
UKUPNO
154.842.776,53
23.393.417,33 15,11% 36.625.154,26 23,65%

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.

Učešće nerezidenata u ukupnom prometu u 2013. god.

Procentualno učešće nerezidenata u ukupnom prometu u 2013. god.