Pregled broja hartija, otvorenih računa i korporativnih radnji
 Godina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Emitenti 17
Vlasnički
računi
161
Registrovane
hartije
56
Broj emitovanih
novih hartija
134.830.463
Nominalna vrijednost
novih hartija u KM
331.731.862
Emisija po osnovu
povećanja kapitala
9
Emisija po osnovu
smanjenja kapitala
7
Emisija po ostalim
osnovama
-
Preuzimanja 8
Upis založnih prava 109
Brisanje
založnih prava
71
Prodaja založenih
hartija od strane
Centralnog registra
35
Upis zabrane
raspolaganja
54                        
Brisanje zabrana
raspolaganja
57