Pregled broja hartija, otvorenih računa i korporativnih radnji
 Godina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Emitenti 17  7
Vlasnički
računi
161 195 
Registrovane
hartije
56  44
Broj emitovanih
novih hartija
134.830.463 76.787.815  
Nominalna vrijednost
novih hartija u KM
331.731.862 465.085.259 
Emisija po osnovu
povećanja kapitala
9  10
Emisija po osnovu
smanjenja kapitala
7  7
Emisija po ostalim
osnovama
-
Preuzimanja 8  6
Upis založnih prava 109 64 
Brisanje
založnih prava
71  71
Prodaja založenih
hartija od strane
Centralnog registra
35  38
Upis zabrane
raspolaganja
54 141                       
Brisanje zabrana
raspolaganja
57 69