Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Vitinka a.d. Kozluk čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca “Sinovi i oci” d.o.o. Banja Luka da je dana 23.03.2017. godine obustavljena isplatu naknade manjinskim akcionarima.
Dana 23.03.2017. godine, Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je obavješten od Okružnog privrednog suda u Bijeljini dopisom broj: 59 0 V 029413 16 V od 21.02.2017. godine da je manjinski akcionar Tomičić Davor podnio prijedlog da sud odredi primjerenu naknadu za prenos akcija. Članom 483d. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ) propisano je da će nadležni sud, ako je podnesen zahtjev da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu, o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima.
Isplata naknade manjinskim akcionarima emitenta Vitinka a.d. Kozluk čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca “Sinovi i oci” d.o.o. Banja Luka će se nastaviti po prijemu pravosnažne odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini.