Obavještenje manjinskim akcionarima emitenta Ozrenturist a.d. Doboj čije su akcije prenesene na kontronog akcionara BMD Komerc d.o.o. Doboj

Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Ozrenturist a.d. Doboj čije su akcije bile predmet prenosa na kontrolnog akcionara BMD Komerc d.o.o. Doboj da je dana 02.11.2012. godine obustavljena isplatu naknade manjinskim akcionarima. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka je obavješten od Okružnog privrednog suda u Doboju dopisom broj: 60 0 V 017432 12 V od 01.11.2012. godine da je manjinski akcionar Bajić Duško iz Banja Luke podnio prijedlog da sud odredi primjerenu naknadu za prenos akcija. Članom 483d. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09 i 100/11) propisano je da će nadležni sud, ako je podnesen zahtjev da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu, o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima. Isplata naknade manjinskim akcionarima emitenta Ozrenturist a.d. Doboj čije su akcije bile predmet prenosa na kontrolnog akcionara BMD Komerc d.o.o. Doboj će se nastaviti po prijemu pravosnažne odluke Okružnog privrednog suda u Doboju.