Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2012 do 31.08.2012
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RS12-T03
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
10.863.340,00
65,56
2
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.737.972,27
10,49
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
990.073,39
5,97
4
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
382.601,74
2,31
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
357.543,35
2,16
6
ZIBL-R-A
ZIBL AD BANJA LUKA
320.306,70
1,93
7
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
290.675,49
1,75
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
257.895,70
1,56
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
225.468,81
1,36
10
RFUM-R-A
RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA
121.740,00
0,73
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.023.354,65
6,18
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
16.570.972,10
100,00%

hov-top-10-08-2012