Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2021 do 30.11.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća
u saldiranom prometu
1 RSRS-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.830.542,75 35,81
2 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 748.949,63 9,48
3 RSBD-O19 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 709.226,67 8,97
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 702.389,81 8,89
5 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 655.453,01 8,29
6 RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 529.598,63 6,70
7 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 500.771,05 6,34
8 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 430.696,38 5,45
9 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 199.729,33 2,53
10 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 142.693,00 1,81
11 Ostale HOV OSTALE HOV 454.089,83 5,73
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 7.904.140,09 100,00%
  hov top 10 11 2021