Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2021 do 31.10.2021
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.769.126,72 27,08
2 RSBD-O-U REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.037.908,22 15,89
3 RSBD-O20 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.000.513,97 15,31
4 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 960.897,19 14,71
5 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 644.915,38 9,87
6 GLSG-R-A GLAS SRPSKI - GRAFIKA AD BANJA LUKA 127.059,57 1,94
7 RSBD-O04 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 100.507,32 1,54
8 RSBD-O16 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 100.358,86 1,54
9 RSBD-O-V REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 100.354,10 1,54
10 RSBD-O15 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 100.210,50 1,53
11 Ostale HOV OSTALE HOV 591.954,99 9,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 6.533.806,82 100,00%
hov top 10 10 2021